• athena.tour

  @athena.tour

  1 month ago
 • _ کلیسای نتردام که از محبوبترین نقاط گردشگری در فرانسه بود سالانه بیش از ۱۳ میلیون بازدید کننده داشت. کلیسای نتردام غروب دوشنبه ۲۶ فروردین دستخوش حریق شد و زبانه‌های آتش، این نماد مذهبی و تاریخی شهر پاریس را ویران کرد؛ خسارتی اندوهناک برای پایتخت و کل فرانسه. آتش اوایل غروب از سقف این کلیسای هشتصد ساله آغاز شد و به سرعت گسترش یافت تا جایی که کل سقف آن را نابود کرد. ابری متراکم از دود شهر پاریس را فرا گرفت و خاکسترهای ناشی از این آتش‌سوزی تا دوردست‌ها پراکنده شد. پاریسی‌های نظاره‌گرِ این صحنه، در حالتی از بهت و حیرت فرو رفته بودند. _ #کلیسا_نتردام #فرانسه_پاریس #فرانسه #ویزاشینگن #ویزای_شینگن #ویزا_فرانسه #ویزا_اروپا #ویزا_توریستی #ویزای_فوری #شنگن_ویزا #visa #visa_france #france #paris
  آژانس مسافرتی و گردشگری آتنا _
کلیسای نتردام که از محبوبترین نقاط گردشگری در فرانسه بود سالانه بیش از ۱۳ میلیون بازدید کننده داشت.
کلیسای نتردام غروب دوشنبه ۲۶ فروردین دستخوش حریق شد و زبانه‌های آتش، این نماد مذهبی و تاریخی شهر پاریس را ویران کرد؛ خسارتی اندوهناک برای پایتخت و کل فرانسه.
آتش اوایل غروب از سقف این کلیسای هشتصد ساله آغاز شد و به سرعت گسترش یافت تا جایی که کل سقف آن را نابود کرد.
ابری متراکم از دود شهر پاریس را فرا گرفت و خاکسترهای ناشی از این آتش‌سوزی تا دوردست‌ها پراکنده شد. پاریسی‌های نظاره‌گرِ این صحنه، در حالتی از بهت و حیرت فرو رفته بودند.
_
#کلیسا_نتردام #فرانسه_پاریس #فرانسه #ویزاشینگن #ویزای_شینگن #ویزا_فرانسه #ویزا_اروپا #ویزا_توریستی #ویزای_فوری #شنگن_ویزا #visa #visa_france #france #parisآژانس مسافرتی و گردشگری آتنا _
کلیسای نتردام که از محبوبترین نقاط گردشگری در فرانسه بود سالانه بیش از ۱۳ میلیون بازدید کننده داشت.
کلیسای نتردام غروب دوشنبه ۲۶ فروردین دستخوش حریق شد و زبانه‌های آتش، این نماد مذهبی و تاریخی شهر پاریس را ویران کرد؛ خسارتی اندوهناک برای پایتخت و کل فرانسه.
آتش اوایل غروب از سقف این کلیسای هشتصد ساله آغاز شد و به سرعت گسترش یافت تا جایی که کل سقف آن را نابود کرد.
ابری متراکم از دود شهر پاریس را فرا گرفت و خاکسترهای ناشی از این آتش‌سوزی تا دوردست‌ها پراکنده شد. پاریسی‌های نظاره‌گرِ این صحنه، در حالتی از بهت و حیرت فرو رفته بودند.
_
#کلیسا_نتردام #فرانسه_پاریس #فرانسه #ویزاشینگن #ویزای_شینگن #ویزا_فرانسه #ویزا_اروپا #ویزا_توریستی #ویزای_فوری #شنگن_ویزا #visa #visa_france #france #paris

  _
  کلیسای نتردام که از محبوبترین نقاط گردشگری در فرانسه بود سالانه بیش از ۱۳ میلیون بازدید کننده داشت.

  کلیسای نتردام غروب دوشنبه ۲۶ فروردین دستخوش حریق شد و زبانه‌های آتش، این نماد مذهبی و تاریخی شهر پاریس را ویران کرد؛ خسارتی اندوهناک برای پایتخت و کل فرانسه.

  آتش اوایل غروب از سقف این کلیسای هشتصد ساله آغاز شد و به سرعت گسترش یافت تا جایی که کل سقف آن را نابود کرد.
  ابری متراکم از دود شهر پاریس را فرا گرفت و خاکسترهای ناشی از این آتش‌سوزی تا دوردست‌ها پراکنده شد. پاریسی‌های نظاره‌گرِ این صحنه، در حالتی از بهت و حیرت فرو رفته بودند.
  _
  #کلیسا_نتردام #فرانسه_پاریس #فرانسه #ویزاشینگن #ویزای_شینگن #ویزا_فرانسه #ویزا_اروپا #ویزا_توریستی #ویزای_فوری #شنگن_ویزا #visa #visa_france #france #paris

 • 15 1
 • Save Image Other Posts

Instagram athena.tour (آژانس مسافرتی و گردشگری آتنا) Other Pikdo Posts

×

Support us !

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.


Please support us by deactivating the AD blocker so our services can continue.