• neveeseh

  @neveeseh

  3 weeks ago
 • 📚 نشانه شناسی شعر ✔️نویسنده: مسعود آلگونه جونقانی ✔️نشر نویسهٔ پارسی ---------------------------------------------------------------------------- ✔️معرفی شعر از سرچشمۀ خیال می‌جوشد؛ در بستر زبان جاری می‌شود، می‌شورد و شعر می‌شود. بدین‌سان، گذر شعر از ساحت خیال به دنیای زبان، ناگزیر، آن را در کالبدی عینی و مادّی متجسّد می‌سازد و به صورت جهانی سازمند پیکره‌بندی می‌کند؛ جهانی که هر پاره‌ای از آن در گفت‌وگو با پاره‌های دیگر معنا را رقم می‌زند. در راستای کشف، آفرینش دوباره و فهم این معنا است که هر منتقدی با اتخاذ افقی ویژه، جهان شعر را می‌کاود و بدان نقب می‌زند. بنابراین، آن‌چه در این اثر فراهم آمده از سویی بازتاب کششی اصیل و از سویی محصول کوششی پی‌گیر است که نگارنده، همواره، در خود و با خود داشته است. پژوهش‌هایی که در این اثر گرد هم آمده‌‌، معطوف به یافتن پاسخی مطلوب برای این دغدغه‌ها است. ------------------------------------------------------------------------------- 🛒 خرید ☎️ فروشگاه: 66461007-021 وبگاه: www.neveeseh.com نسخه الکترونیکی: www.taaghche.ir ------------------------------------------------------------------------------- #شعر #نشانه #نشانه_شناسی #نقد_ادبی #نقد #سوسور #بارت #پیرس #تحلیل #زبان #زبانشناسی #زبان_شناسی #نویسه #نویسه_پارسی #نشر_نویسه #نشر_نویسه_پارسی #language #linguistic #linguistics #linguist #semiotics @masoudalgooneh
  | نشر نویسه‌ پارسی |‌‍ 📚 نشانه شناسی شعر
✔️نویسنده: مسعود آلگونه جونقانی
✔️نشر نویسهٔ پارسی
----------------------------------------------------------------------------
✔️معرفی

شعر از سرچشمۀ خیال می‌جوشد؛ در بستر زبان جاری می‌شود، می‌شورد و شعر می‌شود. بدین‌سان، گذر شعر از ساحت خیال به دنیای زبان، ناگزیر، آن را در کالبدی عینی و مادّی متجسّد می‌سازد و به صورت جهانی سازمند پیکره‌بندی می‌کند؛ جهانی که هر پاره‌ای از آن در گفت‌وگو با پاره‌های دیگر معنا را رقم می‌زند. در راستای کشف، آفرینش دوباره و فهم این معنا است که هر منتقدی با اتخاذ افقی ویژه، جهان شعر را می‌کاود و بدان نقب می‌زند. بنابراین، آن‌چه در این اثر فراهم آمده از سویی بازتاب کششی اصیل و از سویی محصول کوششی پی‌گیر است که نگارنده، همواره، در خود و با خود داشته است. پژوهش‌هایی که در این اثر گرد هم آمده‌‌، معطوف به یافتن پاسخی مطلوب برای این دغدغه‌ها است.
-------------------------------------------------------------------------------
🛒 خرید ☎️ فروشگاه: 66461007-021

وبگاه: www.neveeseh.com

نسخه الکترونیکی: www.taaghche.ir
-------------------------------------------------------------------------------
#شعر #نشانه #نشانه_شناسی #نقد_ادبی #نقد #سوسور #بارت #پیرس #تحلیل #زبان #زبانشناسی #زبان_شناسی #نویسه #نویسه_پارسی #نشر_نویسه #نشر_نویسه_پارسی 
#language #linguistic #linguistics #linguist #semiotics @masoudalgooneh| نشر نویسه‌ پارسی |‌‍ 📚 نشانه شناسی شعر
✔️نویسنده: مسعود آلگونه جونقانی
✔️نشر نویسهٔ پارسی
----------------------------------------------------------------------------
✔️معرفی

شعر از سرچشمۀ خیال می‌جوشد؛ در بستر زبان جاری می‌شود، می‌شورد و شعر می‌شود. بدین‌سان، گذر شعر از ساحت خیال به دنیای زبان، ناگزیر، آن را در کالبدی عینی و مادّی متجسّد می‌سازد و به صورت جهانی سازمند پیکره‌بندی می‌کند؛ جهانی که هر پاره‌ای از آن در گفت‌وگو با پاره‌های دیگر معنا را رقم می‌زند. در راستای کشف، آفرینش دوباره و فهم این معنا است که هر منتقدی با اتخاذ افقی ویژه، جهان شعر را می‌کاود و بدان نقب می‌زند. بنابراین، آن‌چه در این اثر فراهم آمده از سویی بازتاب کششی اصیل و از سویی محصول کوششی پی‌گیر است که نگارنده، همواره، در خود و با خود داشته است. پژوهش‌هایی که در این اثر گرد هم آمده‌‌، معطوف به یافتن پاسخی مطلوب برای این دغدغه‌ها است.
-------------------------------------------------------------------------------
🛒 خرید ☎️ فروشگاه: 66461007-021

وبگاه: www.neveeseh.com

نسخه الکترونیکی: www.taaghche.ir
-------------------------------------------------------------------------------
#شعر #نشانه #نشانه_شناسی #نقد_ادبی #نقد #سوسور #بارت #پیرس #تحلیل #زبان #زبانشناسی #زبان_شناسی #نویسه #نویسه_پارسی #نشر_نویسه #نشر_نویسه_پارسی 
#language #linguistic #linguistics #linguist #semiotics @masoudalgooneh

  📚 نشانه شناسی شعر
  ✔️نویسنده: مسعود آلگونه جونقانی
  ✔️نشر نویسهٔ پارسی
  ----------------------------------------------------------------------------
  ✔️معرفی

  شعر از سرچشمۀ خیال می‌جوشد؛ در بستر زبان جاری می‌شود، می‌شورد و شعر می‌شود. بدین‌سان، گذر شعر از ساحت خیال به دنیای زبان، ناگزیر، آن را در کالبدی عینی و مادّی متجسّد می‌سازد و به صورت جهانی سازمند پیکره‌بندی می‌کند؛ جهانی که هر پاره‌ای از آن در گفت‌وگو با پاره‌های دیگر معنا را رقم می‌زند. در راستای کشف، آفرینش دوباره و فهم این معنا است که هر منتقدی با اتخاذ افقی ویژه، جهان شعر را می‌کاود و بدان نقب می‌زند. بنابراین، آن‌چه در این اثر فراهم آمده از سویی بازتاب کششی اصیل و از سویی محصول کوششی پی‌گیر است که نگارنده، همواره، در خود و با خود داشته است. پژوهش‌هایی که در این اثر گرد هم آمده‌‌، معطوف به یافتن پاسخی مطلوب برای این دغدغه‌ها است.
  -------------------------------------------------------------------------------
  🛒 خرید ☎️ فروشگاه: 66461007-021

  وبگاه: www.neveeseh.com

  نسخه الکترونیکی: www.taaghche.ir
  -------------------------------------------------------------------------------
  #شعر #نشانه #نشانه_شناسی #نقد_ادبی #نقد #سوسور #بارت #پیرس #تحلیل #زبان #زبانشناسی #زبان_شناسی #نویسه #نویسه_پارسی #نشر_نویسه #نشر_نویسه_پارسی
  #language #linguistic #linguistics #linguist #semiotics @masoudalgooneh

 • 87 0
 • Save Image Other Posts
No Comments this post
×

Support us !

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.


Please support us by deactivating the AD blocker so our services can continue.